Dzień dobry,

odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej terminów polowań zbiorowych, zgłoszonych do Gminy Karpacz po
1 kwietniu 2018roku, na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy prawo
łowieckie, przesyłam informacje, o które Pan prosił.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Skan_20181120

--
Z poważaniem
Mirosława Sarnacka-Prośniak
Komendant Straży Miejskiej w Karpaczu
---
Straż Miejska w Karpaczu
ul. Obrońców Pokoju 2c
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 629
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: straz.miejska@karpacz.eu
www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.eu
www.facebook.com/UMKarpacz

Załączniki

Pobierz list