--
Z poważaniem
Mirosława Sarnacka-Prośniak
Komendant Straży Miejskiej w Karpaczu
---
Straż Miejska w Karpaczu
ul. Obrońców Pokoju 2c
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 629
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: straz.miejska@karpacz.eu
www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.eu
www.facebook.com/UMKarpacz

Załączniki

Pobierz list