W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku wraz ze skanami terminarzy polowań oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Załączniki