W odpowiedzi na maila z dnia 7 listopada 2018 r. informuje że:

Ad.1 i 2 przesłane na adres Gminy Spiczyn harmonogramy polowań zbiorowych
nie zawierają treści dotyczących godzin rozpoczęcia i zakończenia polowań

Przesyłam skan obwieszczenia Wójta zawierającego informację dotyczącą
harmonogramów polowań zbiorowych na rok gospodarczy 2018/2019 poszczególnych
kół łowieckich

Otrzymane harmonogramy nie zawierają godzin rozpoczęcia i zakończenia
polowania.

Terminy otrzymania harmonogramów:

1. Koło łowieckie nr 138 - 12.10.2018

2. Koło łowieckie nr 1 szarak - 11.10.2018

3. 2.Koło łowieckie nr 7 Knieja - 29.10.2018

4. Koło łowieckie nr 8 ŁOŚ - 08.11.2018

Z.Niedźwiadek

UG Spiczyn