Urząd Gminy i Miasta Lubomierz w odpowiedzi na złożony elektronicznie
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych
terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy w dniu 08.11.2018 roku
przez Pana Krzysztofa Wychowałek informuje, że odpowiedzi na zapytanie
od numeru 1 do 3 zostało udzielone w załącznikach.

W/w załączniki są zamieszczone na stronie :

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz <http://bip.lubomierz.pl> Biuletyn
Informacji Publicznej w menu podmiotowym KOŁO ŁOWIECKIE

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje o miejscu przechowywania
książek ewidencji pobytu na polowaniu na stronie Polskiego Związku
Łowieckiego w zakładce system elektroniczny ewidencji polowań
indywidualnych. Więcej informacji udziela Łowczy Pan Wojciech Polański
pod numerem 515044443.

Z poważaniem : Aleksandra Dąbrowska-Paś

Załączniki