Informuję, że plan polowań został zamieszczony na BIP-ie

https://bip.karpacz.pl/artykul/121/8356/plan-polowan

--
Z poważaniem
Mirosława Sarnacka-Prośniak
Komendant Straży Miejskiej w Karpaczu
---
Straż Miejska w Karpaczu
ul. Obrońców Pokoju 2c
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 629
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
www.karpacz.pl <http://www.karpacz.pl>
www.bip.karpacz.eu <http://www.bip.karpacz.eu>
www.facebook.com/UMKarpacz <http://www.facebook.com/UMKarpacz>