W dniu 2018-11-07 o 15:45, {{ email }} pisze:
W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną.

Z-ca Burmistrza

Lesław Krokosz

--

Szanowni Państwo, informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), w związku z powyższym spełniając obowiązek
informacyjny poniżej załączamy klauzulę informacyjną:

Czytaj więcej.. <http://lwowekslaski.pl/pliki/rodo.pdf>

Załączniki

  • Odpowiedź_inf._publiczna.pdf
  • Załączniki.pdf