--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: sprawa-10223@pokot.pl
Data: Wed, 21 Nov 2018 09:21:11 +0100
Nadawca: Marek Bunia <marekbunia@gmail.com>
Adresat: ug@serniki.eurzad.eu

W odpowiedzi na wniosek wysłany drogą elektroniczną dnia 07.11.2018 roku
o udostępnienie informacji publicznej przesyłam harmonogram polowań.
Informuję, że dane tam zawarte są fragmentaryczne ze względu na niepełne
podanie informacji odnośnie polowań przez poszczególne koła łowieckie.
Można to zweryfikować w wysłanej dokumentacji.

Na gminnej stronie internetowej podane są jedynie informacje o kołach
łowieckich:

http://serniki.eurzad.eu/podglad_newa_n_1041_r_62.html

Na tej podstronie internetowej gminy umieszczone zostaną terminy polowań
łowieckich oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Załączam spis polowań oraz skany dokumentów.

--
Marek A. Bunia

Załączniki