W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

Załączniki

  • Odpowiedź_OA.1431.37.2018.KR.pdf