W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

Załączniki