W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2018r. o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie udzielam następujących odpowiedzi:

ad. 1. urząd nie posiada edytowalnej wersji planu polowań;

ad. 2. w załączeniu skan planu polowań;

ad. 3. i 4.
http://www.kolbiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=141&strona=1&sub=3 .

--
Urszula Morawska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gruntami
Urząd Gminy w Kołbieli
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel
tel.25-757-39-92 wew.113

Załączniki

  • scan112.PDF