W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 9 listopada 2018 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Karczewa wraz z klauzulą informacyjną.

Z poważaniem
Krzysztof Szczegielniak
Sekretarz Gminy Karczew
****************************
e-mail. sekretarz@karczew.pl
tel. (22)7806516 wew. 108
fax. (22)7806536
****************************

Załączniki