Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym  potwierdza, że  Obwieszczenie Wójta Gminy  z dnia 02.10.2018r.  zawiadamiające o polowaniach  w/w WKŁ Nr 120 "Sokół" w Gąbinie  zostało umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy w dniu 19.11.2018 r.  - z powodu obciążenia pracownika  wieloma dodatkowymi zadaniami między innymi  : kończącą akcją sporządzania "protokołó w     suszowych  w gospodarstwach rolnych i potwierdzania ich przez Wojewodę .  Informujemy, ze w przyszłości nie powtórzy się zaistniała sytuacja z przekroczeniem terminu .                 Inspektor                 Jolanta Jabłońska