Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami.

_(See attached file: odp_145.pdf)_ _(See attached file: zal1.pdf)_ _(See
attached file: zal.2.pdf)_ _(See attached file: zal.3.pdf)_

Z poważaniem

Renata Sulowska
Sekretariat Wydziału
Organizacyjnego i Kadr

Urząd Miasta Chorzów

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
[tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
(http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Załączniki