Dzień dobry

W związku z otrzymanym od Pana e-mailem z dnia 13 listopada 2018 roku w
sprawie udzielenia informacji publicznej w sprawie polowań informuję, iż
odpowiedź na zadane pytania w e-mailu jest w załączonej do e-maila
Kalendarzykach Polowań, pism dotyczących przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu otrzymanych od Kół Łowieckich działających na terenie
Gminy Brzeźnio. Ponadto informuję, że otrzymane informacje od Kół Łowieckich
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnio w
zakładce Gospodarka Leśna.

Z poważaniem

----------------------------------------------------------------------------
Stanisław Konieczny
Urząd Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio
tel. 43 820 30 26; fax. 43 820 36 71

Załączniki

Pobierz list