SG.1431.39.2018

Pan Krzysztof Wychowałek

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Pana wniosku w sprawie udostępnienia informacji
publicznej przekazujemy poniższe informacje:

1. W załączeniu przesyłamy formy edytowalne kalendarzy polowań.

2. W załączeniu przesyłamy skany treści przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich.

3. Informacje określone w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie są
publikowane pod adresem:
https://www.bip.gmina-glowno.pl/250,kalendarze-polowan

4. Informacje określone w art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie są
publikowane pod adresem:
https://www.bip.gmina-glowno.pl/251,ksiazki-ewidencji-pobytu-na-polowaniach

--

Z poważaniem

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Maciej Olejniczak
Urząd Gminy Głowno
ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno
tel. 42 719 12 91 wew. 123

Załączniki

  • Skany_kalendarzy_polowań.zip
  • Wersje_edytowalne.zip