"na dzień dzisiejszy informacje na temat terminów polowań nie są publicznie udostępniane na stronie internetowej Urzędu"

Dzień dobry, chciałem zapytać jak to jest w ogóle możliwe, skoro taki obowiązek wynika z art. 42ab ustawy Prawo łowieckie?
W jaki sposób właściciele nieruchomości mogą składać sprzeciwy?

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535