To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 28
listopada 2018 do "Gmina Radzanowo" <{{ email }}> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.