OR1431.41.2018 Uścimów 2018.11.28

                                                    Odpowiadając na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych
terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy  po 1 kwietnia 2018 r.

Urząd Gminy Uścimów uprzejmie informuje:

Ad 1 - 2  Przekazuję w załączniku wiadomość e-mail  dot. daty, godziny
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań przez Koła
Łowieckie  oraz  treści wszystkich informacji przekazanych przez dzierżawców

                obwodów łowieckich

Ad 3  Na stronie internetowej nie ma jeszcze podstrony gdzie będą
podawane do  publicznej wiadomości  terminy rozpoczęcia i zakończenia
oraz  miejsca polowań zbiorowych.

Ad 4  Koła Łowieckie dotychczas nie poinformowały tut. Urzędu o
miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym.

pozdrawiam

insp Jan Musiej

Załączniki

  • 20181129125404131.pdf
  • 20181129125330756.pdf
  • 20181129125301620.pdf