--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: zawiadomienie
Data: Thu, 29 Nov 2018 14:45:00 +0100
Nadawca: Monika Kotara <{{ email }}>
Firma/Organizacja: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
Adresat: {{ email }}

W załączeniu przesyłam zawiadomienie.

Załączniki

  • mkotara_20181129_144130_1185.pdf