To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wartabol.pl> o 2018-12-01 19:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-12-03 07:36

Pobierz list