W załączeniu przesyłam pismo, znak: GK.1431.28.2018.

Z wyrazami szacunku
Beata Podbielska
Podinspektor ds. kancelaryjnych 
   
www.michalowice.pl
GMINA MICHAŁOWICE -  powiat pruszkowski - woj.mazowieckie
Urząd Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 - 05-816
Michałowice - tel. 22 350 91 91
fax. 22 350-91-01

Załączniki