W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 21.11.2018r. w sprawie
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
.04.2018r. na podstawie art. 42ab ust. ustawy Prawo Łowieckie.

Pozdrawiam

Załączniki