Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.11.2018 roku dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
do gminy po 1 kwietnia informuję, że Gmina Miasto Piastów jest gminą miejską
i nie ma terenów łowieckich.

Adrianna Szewczak

Wydział Utrzymania Miasta

Urząd Miejski w Piastowie

ul. 11-go Listopada 8 klatka B pokój 4

05-820 Piastów

tel. (22)770-52-45

mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }};
<mailto:{{ email }}> {{ email }}