W odpowiedzi na email z dnia 1.12.2018 r. informuję,że ani w urzędzie
gminy, ani w żadnym z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej, w
samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media. Tym samym dalsze
pytania są bezprzedmiotowe.

Co do wydatków na artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i inną
tego typu promocję wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75075 rok 2015 - 6.787,46 zł., 2016 - 11.186,53 zł., 2017 -
14.186,53 zł., 2018 - 9.797,90 zł.

Z poważaniem

Zbigniew Mosoń

Sekretarz Gminy

Pobierz list