Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 26 listopada 2018 r.  dotyczącej terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po dniu 1 kwietnia 2018 r.

Pozdrawiam

Elżbieta Jaskulska

Kierownik Referatu

tel. (29) 756 49 31

Załączniki