Z poważaniem,

Anna Mydlarz

Główny specjalista

ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i
może zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie,
a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione. Osoba, która
otrzymała wiadomość omyłkowo, proszona jest o jej skasowanie.

Załączniki