Witam,

Urząd gminy Krzynowłoga Mała przesyła odpowiedź na wniosek.

z powazaniem

Anna Kawiecka

p
odinspektor ds. kancelarii i archiwum

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

tel 29 751 27 20 fax 29 751 27 25

email:
gmina@krzynowlogamala.pl

Tekst oryginalnej wiadomości:
Od:

sprawa-10294@pokot.pl

Do:

gmina@krzynowlogamala.pl

Temat:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data:
2018-11-26 10:48:36

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:
1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań
2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).
Ponadto wnoszę o:
3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie
4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie
Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-10294@pokot.pl
Krzysztof Wychowałek
--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Załączniki