W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. z dnia 26.11.2018 r. w załączeniu przesyłam pisma kół łowieckich z terminami polowań, informacje te rozpowszechniane są na ternie gminy Krasne w sposób zwyczajowo przyjęty tj.: poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz informację przekazywane są do sołtysów, którzy następie rozpowszechniają je wśród mieszkańców.
ad. 4 brak takiego adresu
Z poważaniem
Dorota Podgórska
Podinsp. ds. rolnictwa i drogownictwa

Urząd Gminy w Krasnem
ul. Adama Mickiewicza 23
06-408 Krasne
tel. 23 671 00 17

Załączniki

  • tumak.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • jarzabek.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • tur.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz