Twoja wiadomość

Do: Janina Stasiak
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: czwartek, 13 grudnia 2018 09:59:04 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została przeczytana: czwartek, 13 grudnia 2018 10:01:51 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Pobierz list