To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-12-13 09:59

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.