Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informujemy iż w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie oraz jednostkach podległych nie prowadzone są media oraz nie są wydawane dzienniki i czasopisma. Jednocześnie informujemy, iż wydatki na promocję w latach 2015-2018 kształtowały się następująco:

2015 – 35598,47

2016-32589,62

2017-15057,15

2018- 10803,64

Z poważaniem

Łukasz Nowicki

Starszy Specjalista ds. informatyki i promocji gminy

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25

www.wadrozewielkie.pl

Pobierz list