Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek z dnia 30
listopada w sprawie udzielenia informacji publicznej, skany pism, dwa
edytowalne plany polowań zbiorowych oraz obwieszczenie Burmistrza Leśnej w
sprawie podania informacji o miejscu przechowywania książki polowań.

Z wyrazami szacunku,

Sebastian Fronc

Kierownik Referatu

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Leśnej

tel. 757211466

www.lesna.pl

Załączniki

Pobierz list