W ODPOWIEDZI NA WNISOEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZAŁĄCZENIU
PRZESYŁAM:

DOKUMENT W WERSJI EDYTOWALNEJ DOT HARMANOGRAMU POLOWAŃ,

SKANY TREŚCI INFORMACJI O POLOWANIACH

ORAZ LINK DO BIP KRZYŻANÓW DOTYCZĄCY UPUBLICZNIENIA HARMONOGRAMU POLOWAŃ :

http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/?tree=665,Harmonogram%20polowa%C5%84%20-%2
0zg%C5%82oszone%20do%20Urz%C4%99du%20Gminy%20Krzy%C5%BCan%C3%B3w

INFOIRMACJI O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK POBYTU NA POLOWANIU
INDYWIDAUALNYM DOTYCHCZAS NIE ZAMIESZCZONO NA PORTALU BIP CO ZOSTANIE
UZUPEŁNIONE W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

Jakub Maciejewski

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

tel: 24 356 29 06

Załączniki