W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie polowań zbiorowych Urząd Gminy w Radzanowie
informuje, iż obwieszczenie o zbiorowych polowaniach zostało wywieszone na
tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w dniu dzisiejszym zostanie umieszczone na BIP.

Urząd Gminy w Radzanowie
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Ewa Wiejas - Nowacka