W odpowiedzi na poniższe zapytanie publiczne przekazuję:

Tiret nr 1) NIE. Jedynie Rada Gminy wydaje Biuletyn informacji Samorządowych i jest to dwumiesięcznik.

Tiret nr 2) NIE DOTYCZY

Tiret nr 3) NIE DOTYCZY

Tiret nr 4) NIE DOTYCZY

Tiret nr 5) Na Biuletyn samorządowy wydatkowano w 2015r.-3690zł, 2016r.-3690zł,2017r.-3690zł,2018r.-3075zł.

Ponadto w zakresie promocji w w/w latach Gmina wydała na :

Długopisy w 2017r.-1783,50zł

Folder w 2017r.-3465zł

Koszulki promocyjne 2016r.- -4600zł, 2017r. -4800zł

Kalendarze w 2015/ na 2016r. i w 2016 /na 2017-3198zł, w 2017 na 2018r.-9409,50zł na 2018, w 2018/na2019r.-9425zł

Ewa Nidzgorska

Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

<mailto:sekretarz@jezowsudecki.pl> sekretarz@jezowsudecki.pl

tel 757-132-254 w.130

Załączniki

Pobierz list