W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Ceranów w załączeniu przesyła:

1)skan terminarzu polowań Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 314 ul.
Czołgistów 18B 04-815 Warszawa;

2)skan komunikatu nr 3/17-18 Zarządu Koła Łowieckiego ”Batalion”ul.
Andrzeja Struga15, 05-300 Mińsk Mazowiecki;

Terminy rozpoczęcia i zakończenia polowań podane są na stronie
internetowej urzędu: www.ceranow.pl w zakładce udostępnianie informacji
o środowisku terminarze polowań 2018-2019

Sporządziła:

Małgorzata Gawryś

tel. 25 787 07 79w. 27

Załączniki

  • terminarz_polowań.pdf