W załączeniu przesyłam skany Planów polowań na terenie Gminy Krzywda oraz stronę internetową na której podawane są terminy polowań:

https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/

zakładka: Aktualności ˃Plany polowań

Pozdrawiam

Kazimierz Chudek

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej korespondencji jest Gmina Krzywda. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem <https://www.gminakrzywda.pl> https://www.gminakrzywda.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

  • KŁ_Koziołek_str.1.pdf
  • KŁ_Koziołek_str.2.pdf
  • WKŁ_Burzany.pdf
  • WKŁ_Ryś.pdf
  • WKŁ_Świt_str.1.pdf
  • WKŁ_Świt_str.2.pdf