Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4
grudnia 2018 r. informuję, że:

Informacja Wójta Gminy Purda w sprawie polowania dostępna jest na stronie.

*http://www.purda.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/144888/informacja_o_polowaniu_zbiorowym*

Pismo Nadleśnictwa Olsztyn dot. terminów polowania wpłynęło do urzędu
27.11.2018 r.

W załączeniu przesyłam wyciąg z dziennika korespondencyjnego Urzędu
Gminy w Purdzie.

--
Pozdrawiam
Iwona Zawadzka
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
tel. 895228956

Załączniki