Dzień dobry
W odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznej otrzymanej dnia
13.12.2018r w załączeniu przesyłam pliki.

Anna Szymańska

Załączniki