Bedlno, dn. 20.12.2018 r.

RiOŚ.1431.18.2018


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej (doręczony
do Urzędu Gminy w Bedlnie dn. 13.12.2018r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej informuję:

Urząd nie dysponuje wersją edytowalną kalendarzy planowanych
polowań. W załączeniu skany kalendarzy polowań na sezon 2018/2019
następujących Kół Łowieckich: "Gospodarz" w Borowie, "Szarak"
w Kutnie, "Jeleń" w Żychlinie, "Łoś" w Kutnie, "Dzik" w Kutnie.

Wiadomości dotyczące polowań zbiorowych zamieszczone są na stronie
http://ugbedlno.bip.org.pl/ w zakładce "Łowiectwo". Po dn. 1 kwietnia 2018r.
nie zgłaszano do tut. Urzędu polowań indywidualnych.

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 24, 99-311

insp. Anna Łąpieś

Załączniki