Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 13 grudnia 2018 roku o
udzielenie informacji publicznej

Z poważaniem

Przemysław Włodarczyk
Urząd Gminy w Bielawach
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy

Załączniki

Pobierz list