Dzień Dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek w trybie udostępnienia informacji
publicznej z dnia 18.12.2018 r. informuję:

Ad.1.  tut. Organ nie dysponuje żądanymi dokumentami w postaci plików
edytowalnych;

Ad.2. posiadane przez tut. Organ plany polowań kół łowieckich
funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy udostępnia się pod adresem:
https://pniewy.pl/cms/23628/ochrona_srodowiska_i_rolnictwo

Ad.3. j.w.

Ad.4. zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy Prawo łowieckie "Termin
rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca
wykonywania polowania indywidualnego, imię i nazwisko myśliwego, numer
upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, ilość i gatunek
pozyskanej zwierzyny oraz liczba wszystkich oddanych strzałów do
zwierzyny grubej podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, którą są obowiązani prowadzić dzierżawcy i zarządcy
obwodów łowieckich, w postaci papierowej lub elektronicznej, dla każdego
obwodu."

Jednocześnie w ust. 1d ustawodawca zagwarantował dostęp do informacji
zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. W w/w
zakładce strony internetowej, tut. Organ udostępnia dane wszystkich kół
łowieckich zobowiązanych do prowadzenia i udostępniania przedmiotowej
ewidencji. Informacje zawarte w ewidencji polowań indywidualnych zgodnie
z art. 42b ust. 1d powyższej ustawy podlegają udostępnieniu "wszystkim
zainteresowanym na ich wniosek".

Żadne z kół działających na terenie Gminy Pniewy nie zgłosiło miejsca
przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
innego niż siedziba koła.

Z poważaniem,

Małgorzata Stykowska
Urząd Gminy Pniewy
05-652 Pniewy 2
tel. 48 668 64 24 w. 105

W dniu 2018-12-18 o 14:01, {{ email }} pisze: