Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem,
[cid:C0CD4BD8F05C49A9A096D706E512FF68@SEKRETARIAT]

Janina Stasiak
Sekretariat
[cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

tel: 24 24 351 20 32

[cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

fax: 24 351 20 31

[cid:77516215385441DCB095B20A9556B5FC@SEKRETARIAT]

{{ email }}<mailto:{{ email }}>

________________________________
Gmina Żychlin
NIP: 7752406961; REGON 611015514
Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007
________________________________
Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Załączniki