Zduny, dnia 27 grudnia 2018 roku

ROS.1431.10.2018

Pan Krzysztof Wychowałek


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


Ul. Zielona 27


90-602 Łódź

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej
podaję poniżej:

1. Dane dotyczące planowanych polowań zbiorowych:

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Miejsce

30.12.2018

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

13.01.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

27.01.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

10.02.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

24.02.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

13.01.2018

8.00

bd

Obwód nr 32

27.01.2019

8.00

bd

Obwód nr 32

10.02.2019

8.00

bd

Obwód nr 32

Od 01.10.2018 do 15.01.2019

bd

bd

Obwód nr 32

30.12.2018

7.30

15.00

Obwód nr 19

Wiskienica

13.01.2019

9.00

14.00

Obwód nr 19

- Rewir II

2. Skany treści informacji przekazanych przez dzierżawców zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie znajdują się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Zduny http://bip.ugzduny.nv.pl w zakładce:
łowiectwo lub pod adresem:

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14854.html

3. Terminy planowanych polowań zbiorowych podawane są na stronie
biuletynu informacji publicznej Gminy Zduny pod adresem:
http://bip.ugzduny.nv.pl w zakładce: Aktualności lub pod adresami

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14848.html;
bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14858.html

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14857.html

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14707.html

4. Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Zduny: http://bip.ugzduny.nv.pl w zakładce: łowiectwo lub pod adresem:

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14861.html


Z up. WÓJTA

/-/mgr inż.
Maria Kubica


Sekretarz Gminy

Robert Guzek

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Urząd Gminy Zduny

tel. 46 838 75 78

Załączniki

  • doc01365520181227160534.pdf