Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła informację dotyczącą planów
polowań.

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań

Ad. 1) Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła w załączeniu daty,
godziny oraz miejsca zaplanowanych polowań.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ad. 2) Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła treści informacji w
załączniku.

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

Ad.3) Miejsca na stronie internetowej Urzędu Gminy gdzie są podawane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań
znajdują się pod adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=nowemiasto/&strona=submenu_
aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=56&podmenu=56&str=1&id=3083

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Ad. 4) Miejsca przechowywania książek:

- koło łowieckie "SOKÓŁ" - Osada Myśliwska Kozubiec

- koło łowieckie "KNIEJA" - Wolica Kozia 44

- koło łowieckie "JELEŃ" - Klęka 18c

Załączniki

  • Jeleń_Nowe_Miasto.docx ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Knieja_Czeszewo.docx ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Sokół.docx ( Nie wykryte ) Pobierz