Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych w zalączniku przesyłam skan informacji o polowaniach przesłanych przez Koła Łowieckie. Adresy stron, na których umieszczane są informacje o miejscu przechowywaniu książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i kalendarze polowań www.gminakutno.pl i bip.gminakutno.pl. Kalendarze umieszczane są także na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i w Urzędu Gminy Kutno.

Z poważaniem

Anna Sobieszczak

Urząd Gminy Kutno
ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Załączniki