Witam!

W odpowiedzi na udostepnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Goszczynie informuje o zaplanowanych terminach polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań:

a) Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny OHZ Przybyszew, Nowy Przybyszew 26-803 Promna w obwodzie nr 521:

Data polowania – 28.12.2018r., miejsce polowania – Sielec, gmina Goszczyn, data rozpoczęcia i zakończenia polowania – 7:30 – 10:00.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

- W załączeniu skan zgłoszenia.

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

- Strona internetowa na której są podawane informacje o polowaniach: http://www.goszczyn.pl/,

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

- nie wskazano do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu, ponieważ do dnia dzisiejszego Urząd Gminy w Goszczynie nie otrzymał zgłoszenia o polowaniu indywidulnym.

Pozdrawiam

Marta Senator

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2

05-610 Goszczyn

Tel. 48/ 663 22 74

Załączniki

  • 103802.JPG ( Nie wykryte ) Pobierz