W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Mieczysław Kośla

Inspektor

Załączniki