W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Mieczysław Kośla

Inspektor

Załączniki

  • 0961_001.pdf