Brochów, 21.12.2018 r.
OŚ.1431.11.2018

Ośrodek Działań Ekologicznych ,,Źródła”
ul. Zielona 27
90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wnoszący o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku w załączeniu przesyłam:
1.. Plan polowań otrzymany od Koła Łowieckiego Struga.
2.. Skan wiadomości przysłanej przez Koło Łowieckie Struga za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.. Ścieżkę adresu internetowego gdzie są podawane do publicznej wiadomości plany polowań: http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1059,Ochrona środowiska, rolnictwo,
4.. Ścieżkę adresu internetowego gdzie są podawane do publicznej wiadomości o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym: http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1059,Ochrona środowiska, rolnictwo.
z wyrazami szacunku

Agnieszka Walisiewicz

Urząd Gminy Brochów
Brochów 125
05 - 088 Brochów

Załączniki

  • plan_polowan_363_struga_2018_19.docx ( Nie wykryte ) Pobierz
  • PLAN_POLOWAŃ.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz