To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@biskupice.pl> o 04.01.2019 23:54

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.01.2019 08:01

Pobierz list